Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym Chatterbox akademia języka angielskiego z siedzibą w Wejherowie prezentuje następującą informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chatterbox akademia języka angielskiego Monika Cannon-Tymińska, ul. Pokoju 8, 84-200 Wejherowo („Administrator”). Możesz skontaktować się z Administratorem osobiście lub listownie pod adresem Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@chatterbox.net.pl

 

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Chatterbox  akademia języka angielskiego i w celu przesyłania Ci informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ich niezbędność do wykonania umowy realizacji świadczonych usług lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tych umów, a w przypadku przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@chatterbox.net.pl

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem wykonania umowy wykonania usługi i przesyłania informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, przysługuje Ci prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.